Crister Berg höll föredrag för Banverket i Östersund om Bjurälven med inriktning på Risker Val & Beslut.
Sedan blev det fiskforskning, kallt vatten mörker & trånga vattenfyllda gångar & geologi.

Ca 30 personer deltog.

Föredrag med banverket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − fourteen =